Privacyverklaring

Djuli Bravenboer Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Email: info@djulibravenboer.com
Website: www.djulibravenboer.com
Facebook: www.facebook.com/djulibravenboer
Instagram: www.instagram.com/djulibravenboer

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Als je een reactie plaatst op een blogpost:

 • Naam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Andere gegevens die je zelf actief verstrekt

Als je contact met mij opneemt voor een boeking:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Andere persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt verstrekt (telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres, etc.)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden

Djuli Bravenboer Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met mij via info@djulibravenboer.com, dan verwijder ik deze informatie.

Waarom er persoonsgegevens verwerkt worden

Djuli Bravenboer Fotografie verwerkt persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doelen:

 • Om jouw betaling te kunnen afhandelen
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen om een afspraak te maken of offerte te sturen
 • Om reacties op blogposts te kunnen achterlaten

Hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden

Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.

Delen van persoonsgegevens met derden

Djuli Bravenboer Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Djuli Bravenboer Fotografie, heb ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Het gaat om te volgende partijen:

 • One.com (host)
  Doel: Opslaan van gegevens op deze website
  Welke gegevens: Alle informatie die via de comments wordt gegeven (naam, e-mailadres, IP-adres en andere informatie die jij achterlaat)
 • WeTransfer
  Doel: Foto’s verzenden
  Welke gegevens: E-mailadres

Cookies of vergelijkbare technieken die gebruikt worden

Djuli Bravenboer Fotografie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Djuli Bravenboer Fotografie gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Djuli Bravenboer Fotografie gebruikt cookies voor de volgende doelen:

 • Social media buttons

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Djuli Bravenboer Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Djuli Bravenboer Fotografie van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@djulibravenboer.com.

Hoe jouw persoonsgegevens beveiligd worden

Djuli Bravenboer Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met me op.

 

Indien nodig, zal deze privacyverklaring worden aangepast. Laatste wijziging: 16/05/2018