Voorwaarden

Bruidsfotografie

 1. Foto’s en video’s gemaakt door Djuli Bravenboer Fotografie kunnen gebruikt worden op de website en social media kanalen. Indien u dit niet wenst, gelieve het te laten weten.
 2. De boeking van een huwelijksreportage bij Djuli Bravenboer Fotografie is definitief na het betalen van een voorschot. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 3. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert.
 4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 5. Een huwelijksreportage van Djuli Bravenboer Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. De klant mag de foto’s gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden, dient de klant eerst toestemming te vragen en eventueel een gepaste vergoeding te betalen.
 6. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.
 7. Foto’s gemaakt door Djuli Bravenboer Fotografie mogen door de klant niet verder bewerkt worden met filters of andere.
 8. De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.

Fotosessies

 1. Foto’s en video’s gemaakt door Djuli Bravenboer Fotografie kunnen gebruikt worden op de website en social media kanalen. Indien u dit niet wenst, gelieve het te laten weten.
 2. Bij slecht weer of ziekte van de fotograaf, wordt de fotosessie verplaatst naar een andere datum.
 3. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een fotosessie die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 4. Een fotosessie van Djuli Bravenboer Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. De klant mag de foto’s gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden, dient de klant eerst toestemming te vragen en eventueel een gepaste vergoeding te betalen.
 5. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.
 6. Foto’s gemaakt door Djuli Bravenboer Fotografie mogen door de klant niet verder bewerkt worden met filters of andere.
 7. De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.